Luke 24:36-53 “Final Preparations”

Luke 24:13-35 “The Road to Revelation”

Luke 23:44-56 “Responding to the Cross”

Lke 23:26-43 “Witnesses of the Cross”

Luke 23:13-25 “The Pardoned Prisoner”

Luke 12:1-12 “A Political Hot Potato”

Luke 22:63-71 “Sentenced & Tried”

Luke 22:54-62 “Peter’s Downward Spiral”

Luke 22:39-53 “The Father’s Will”

Luke 22:24-38 “Preparing for Greatness”