Lke 23:26-43 “Witnesses of the Cross”

Luke 23:13-25 “The Pardoned Prisoner”

Luke 12:1-12 “A Political Hot Potato”

Luke 22:63-71 “Sentenced & Tried”

Luke 22:54-62 “Peter’s Downward Spiral”

Luke 22:39-53 “The Father’s Will”

Luke 22:24-38 “Preparing for Greatness”

Luke 22: 7-23 “The Passover Feast”